Gdzie może wykonywać pracę doradca podatkowy Jest to wolnyGdzie może wykonywać pracę doradca podatkowy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby legislacyjne wpisane do prowadzonego przez ministra należytego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do uzyskiwania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie albo na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych; prowadzenie, z ramienia i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych także udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi również organami kontroli skarbowej. Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać orientację w różnego typu podatkach (od dochodowych, poprzez VAT, do międzynarodowych), ponadto na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego. Wśród cech wyjątkowo pożądanych w tej pracy są szczególnie uczciwość i odpowiedzialność, ponieważ doradca podatkowy ma kontrolę powyżej finansami swoich klientów. Bardzo przydatne są w tym zawodzie także trwałość na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Wręcz niezbędne są umiejętności analitycznego i planistycznego myślenia dodatkowo realistycznej oceny sytuacji. Zainteresowanie egzaminem było efektem pewnej niefrasobliwości samorządu doradców podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaczęła mówić o projekcie nowelizacji przepisów o doradztwie podatkowym, którego wejście w życie miałaby wywołać do rewolucyjnych przemian w dostępie do zawodu i w kształcie samego egzaminu. Proponowano przemiany zakresu egzaminu i wprowadzenie chociażby kilkuletniej aplikacji. Samorząd doradców nie ma jednakże kompetencji do ingerowania ani w znaczenia ustawy, ani w przebieg, innymi słowy organizację egzaminu. Decyduje o tym ustawodawca. Egzamin organizuje z kolei Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Kandydat musi odpowiedzieć na 10 pytań. To są uciążliwe pytania, wielokrotnie dotyczące wyjątków. Komisja nie podpowiada, nie zadaje dodatkowych pytań. Punkty przyznawane są dopiero, jakim sposobem kandydat odpowie na wszystkie pytania i opuści salę. Moim zdaniem, dopiero test ustny jest w stanie prawidłowo zweryfikować wiedzę kandydata. Egzamin utrwalony na piśmie ktoś kto ma dobrą pamięć, może się wykonać i go zdać, nawet bez znajomości przepisów. Ministerstwo Finansów komisja egzaminacyjna egzamin na doradcę podatkowego publikuje pytania, ktoś przygotowuje odpowiedzi, a kandydat uczy się ich na pamięć. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który posiada tytuł doradcy podatkowego zarówno z Prawa podatkowego cz. I, jakim sposobem i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu powinno się złożyć dwa podzielne wnioski. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który przed dniem 1 marca 2017 r. zajmował stanowisko inspektora kontroli skarbowej, także z Prawa podatkowego cz. I, w jaki sposób i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu należy złożyć dwójka podzielne wnioski.

Komentarze: 2


noavatar.png
Krzysztof Gawroński wizytator w Kuratorium Oświaty 2020-04-23

I zostały zwiedzanie na trochę dla wysokiej jakości artykułów lub blogów w tym obszarze. Badanie w Yahoo ostatecznie natknął się na tej stronie.

noavatar.png
Michał Bursztynowicz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 2020-04-30

Jak tylko odkryłem tę witrynę, poszedłem na facebook, aby podzielić się z nimi nią.


Copyright © 2019 kogo dotyczą ceny transferowe